Teràpia amb adolescents

Amb els adolescents, l’objectiu principal és acompanyar-los en el procés de descobrir-se i conèixer-se a si mateixos.


La teràpia se centra a facilitar un espai de confiança
on tractar les emocions, les pors, els pensaments, la imatge, l’actitud, etc. Es tracta d’acompanyar l’adolescent en el descobriment de les seves potencialitats i també dels seus paranys, i adreçar-lo cap a un lloc de no sofriment on sigui possible adquirir els recursos i instruments necessaris per aprendre a gestionar la seva vida amb més autonomia.

La família és la principal referència en què es recolza el jove. Treballar amb ells serà la millor eina. La col·laboració amb els pares és imprescindible en l’avaluació i tractament dels nois i noies.