Malgrat que el més habitual i preferible és el contacte personal amb el pacient/client, també utilitzo altres mètodes complementaris com són el telèfon, xat o video-conferencia. La consulta es realitza en temps real convervant els avantatges del contacte directe de la relació terapèutica molt simiar a com es dóna en una situació presencial. L´ús d´aquests mitjans, amb les seves garanties clíniques i ètiques, és útil en pacients que es troben en alguna de les següents circumstàncies:

*Dificultats explicades per la pròpia patologia de qui esculleix la modalitat (agorafobia, fòbia social severa, etc.)
*Per canvi de domicili a causa d´un trasllat o altres circumstàncies un cop començat el procés i relació terapèutica
*Per al pacient és més còmode i posseeix els seus propis recursos per abordar les seves dificultats sense necessitat d´un recolzament presencial
*Desitja només fer una consulta o sol.licitar l´opinió d´un psicòleg.

 

Per tractar d´assegurar el tractament, en aquesta modalitat es realitzarà una teràpia ajustada al tipus de conflicte i que consistirà en tres etapes:

Etapa d´aliança i enquadrament: recopilació d´informació de la situació del pacient on s´estableixen uns objectius, durada, compromisos i freqüència estimada

Etapa de tractament: acompanyament i orientació en relació a l´evolució dels objectius marcats o marcar nous objectius més concrets, si fós necessari

Etapa de seguiment: supervisió menys freqüent que les anteriors, amb l´objectiu de comprobar si els client a arribat a la independència necessària en la manera de gestionar les seves emocions.

Aquesta modalitat online, igual que la presencial, està oberta a la possibilitat d´entrega de material, registres, lectures, exercicis, feedbacks… segons el psicoterapeuta consideri oportú paral.lelament al treball a les sessions.

Totes les sessions tenen una durada de 45 minuts aproximadament, amb freqüència setmanal durant la primera i la segona fase. Sempre i sobretot, en funció de la necessitat de cada pacient.