S’efectuarà un descompte sobre la tarifa anteriorment esmentada, en els següents casos (*)

  • Joves estudiants
  • Adolescents
  • Adults en situació de desocupació
  • Families monoparentals

El preu en aquests casos serà de 40 euros

 

(*)Es sol·licitarà documentació que certifiqui la situació especial.