La psicoteràpia es defineix com el tractament per mitjans psicològics de problemes bàsicament d’origen emocional que afecten elcomportament, l’adaptació a l’entorn, les relacions interpersonals, la salut i el benestar físic o psíquic, etc

Conversar amb un psicòleg ens descobreix que podem ser compresos i comprendre, Conversar amb un psicòleg ens descobreix que podem ser compresos i comprendre. També ens descobreix que el mateix fet pot tenir diferents interpretacions, que res és bo o dolent, que som responsables de la gestió de la nostra vida i, com a objectiu final ens permet aproximar-nos a la capacitat d’actuar de la manera més beneficiosa per a nosaltres mateixos i per als que ens envolten.. L’objectiu no és tant eliminar o modificar els símptomes molestos que provoquen el patiment o malestar, sinó promoure un major autoconeixement de la persona i l’òptim desenvolupament de les seves potencialitats.

El símptoma és un senyal, el veritable objectiu és identificar l’origen d’aquest símptoma per eliminar o modificar allò que produeix el malestar en la persona.

Hi ha tantes formes de treballar com a terapeutes.

La Gestalt està emmarcada dins de les anomenades Teràpies Humanistes, en què s’observa la dificultat, el problema, el desajustament de la persona, com una manifestació d’un altre assumpte més profund.

La relació terapèutica entre el psicòleg i el pacient és en si mateixa transformadora. Es construeix des de la confiança mútua i amb la participació activa dins el procés terapèutic.

Click here to learn more