Barcelona,   18/01/69

montse fernandez

 

 

Investigant en les diferents línies de treball psicològiques, l’experiència i formació m’han confirmat del complex funcionament psicològic. Sovint, és inadequat recórrer a un només model o tècnica. Penso que el més complet i eficaç és l’aplicació d’una psicologia holística i integradora, fent-me servir de les diferents tècniques i eines apropiades per a cada tipus de persona, segons les seves particularitats i necessitats.

A pesar que la meva orientació d’origen humanista, escola on s’integra la teràpia Gestalt, en ocasions utilitzo altres línies de tractament com: gestió de conflictes, cognitiu-conductual, EMDR, Eneagrama, PNL, meditació… segons la necessitat, el moment i persona.
En un nivell pràctic, a més de l’escolta i l’intercanvi verbal, acostumo a treballar amb propostes més dinàmiques i experiencials com pot ser: interpretar, pensar, llegir, dibuixar, escriure, meditar… orientades a augmentar el nivell de consciència amb l’objectiu d’identificar i ordenar les necessitats del client.Al·ludint a la meva formació, he obtingut la certificació i experiència com:

  • Llicenciada en la Facultat de Psicologoia de la Universidad de Barcelona (UB) col. nº 19068
  • Master en Teràpia Gestalt (Aula Gestalt de Barcelona 2002-2006)
  • Formació en Psicoterapia Integrativa. Introducción al Eneagrama, Sat 1 y Sat 2 (Claudio Naranjo y equipo de colaboradores)
  • Membre de la AETG (Asociación Española de Terapia Gestalt)
  • Formació en EMDR por la Asociació EMDR-España