Teràpia amb adults

La teràpia amb adults està enfocada a identificar allò que està frenant i invalidant el nostre desenvolupament com a individus, tant des del punt de vista individual com en relació amb els altres.

La teràpia és un espai per al desenvolupament emocional, pper detenir-se i observar-se amb atenció. Es tracta d’aconseguir una major consciència de les nostres limitacions i de moure’ns cap a canvis positius per mirar de reconèixer els conflictes interns que paralitzen el nostre creixement personal.

En la mesura que la persona que es compromet amb la teràpia va integrant els diferents i més importants aspectes de la seva personalitat i de la seva conducta, és possible desenvolupar potencialitats que l’ajudin a sentir-se ajustada en el seu moment històric, els seus sentiments, el seu passat i la manera de gestionar la seva vida.